Počet záznamov: 1  

Informačno-komunikačné technológie a MultiPoint Server 2011 vo vzdelávaní

  1. učiteľstvo technických profesijných predmetov. Teaching Specific Engineering Subjects. ICT in educationBelko, Peter, 1974- Informačno-komunikačné technológie a MultiPoint Server 2011 vo vzdelávaní. -- Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012. -- 87 s príl. Hrmo, Roman, 1964-

Počet záznamov: 1