Počet záznamov: 1  

Využitie IKT vo vyučovacom procese technických odborných predmetoch

  1. didaktika technických profesijných predmetov. Didactics of Technical Professional Subjects. engineering pedagogy. inžinierska pedagogika. vyučovací proces. IKTKadnár, Jozef, 1986- Využitie IKT vo vyučovacom procese technických odborných predmetoch. -- Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012. -- 89 s príl. -- Názov študijného odboru: 1.1.10 odborová didaktika. -- Študijný program: didaktika technických profesijných predmetov. -- Číslo študijného odboru: 7553. -- Školiace pracovisko: Katedra inžinierskej pedagogiky. Hrmo, Roman, 1964-