Počet záznamov: 1  

Efektívnosť individualizovaných a kooperatívnych koncepcií výučby na stredných (vysokých) školách technického zamerania

  1. pedagogický experiment. kooperatívne vyučovanie. didaktika technických profesijných predmetov. Didactics of Technical Professional SubjectsHorňáková, Veronika, 1984- Efektívnosť individualizovaných a kooperatívnych koncepcií výučby na stredných (vysokých) školách technického zamerania. -- Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012. -- 133 s príl. -- Školiace pracovisko: Katedra inžinierskej pedagogiky. -- Číslo študijného odboru: 7553. -- Študijný program: Didaktika technických profesijných predmetov. -- Názov a číslo študijného odboru: Odborová didaktika. Hrmo, Roman, 1964-

Počet záznamov: 1