Počet záznamov: 1  

Modelling Changes in User Short term Behaviour on a Website

  1. model používateľa. krátkodobé správanie používateľa. dolovanie dát z webového sídla. behaviorálne zmeny. zámer ukončiť sedenie. viacvrstvové modelovanie. user model. short-term user behaviour. website data mining. behavioural changes. session end intent. multilayer modellingKaššák, Ondrej Modelling Changes in User Short term Behaviour on a Website. -- 2017. -- 171 s. Bieliková, Mária

Počet záznamov: 1