Počet záznamov: 1  

Návrh opatrení na zlepšenie systému motivácie zamestnancov v podniku ELE Advanced Technologies s.r.o

  1. motivácia. stimulácia. odmeňovanie. pracovné prostredie. zamestnanec. motivation. stimulation. remuneration. working environment. employeeUrbančoková, Jana Návrh opatrení na zlepšenie systému motivácie zamestnancov v podniku ELE Advanced Technologies s.r.o. -- 2015. Hrablik, Martin

Počet záznamov: 1