Počet záznamov: 1  

Návrh opatrení na zlepšenie činnosti podniku VUKI a.s. Bratislava, na základe výsledkov finančno-ekonomickej analýzy

  1. finančná analýza. finančná situácia. podnik. ukazovatele. financial analysis. financial situation. company. indicatorsChmelan, Marek Návrh opatrení na zlepšenie činnosti podniku VUKI a.s. Bratislava, na základe výsledkov finančno-ekonomickej analýzy. -- 2017. Baran, Dušan