Počet záznamov: 1  

Sakrálne pamiatky v krajine

  1. VOŠKOVÁ, Katarína (ed.). Sakrálne pamiatky v krajine : Banská Štiavnica a okolie. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave 2014. 165 s. ISBN 978-80-227-4308-2.

Počet záznamov: 1