Počet záznamov: 1  

Odstraňovanie 3,5- dichlórfenolu z odpadovej vody alternatívnymi sorbentmi

  1. KOBETIČOVÁ, Hana - LIPOVSKÝ, Marek - SOLDÁN, Maroš. Odstraňovanie 3,5- dichlórfenolu z odpadovej vody alternatívnymi sorbentmi. In Manažérstvo životného prostredia 2014 : zborník - XIV. medzinárodná vedecká konferencia, 28. - 29. marec 2014, Bojnice. 1. vyd. Žilina : Strix, 2014, S. 60-64. ISBN 978-80-89281-98-5.