Počet záznamov: 1  

Precipitation in high nitrogen austenitic stainless steel during isothermal annealing and relationship with sensitisation phenomenon

  1. DOMÁNKOVÁ, Mária - BÁRTOVÁ, Katarína - SLATKOVSKÝ, Ivan. Precipitation in high nitrogen austenitic stainless steel during isothermal annealing and relationship with sensitisation phenomenon. In Konštrukčné materiály 2015 [elektronický zdroj] : vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. 1. vyd. Žilina : Žilinská univerzita, 2015, CD-ROM, s.[4].
Počet záznamov: 1