Počet záznamov: 1  

Človek a jeho výtvory v zrkadle filozofie a umenia

  1. PAUKOV, Marián. Človek a jeho výtvory v zrkadle filozofie a umenia. In Aplikácia poznatkov spoločenských vied v technických vedách [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác z medzinárodného kolokvia. Bratislava, SR, 10. 11. 2015. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2015, S. 88-93, CD ROM. ISBN 978-80-227-4471-3.
Počet záznamov: 1