Počet záznamov: 1  

Spoločenské vedy ako súčasť humanizácie vzdelávania na technických univerzitách

  1. HERETIKOVÁ, Katarína. Spoločenské vedy ako súčasť humanizácie vzdelávania na technických univerzitách. In Veda, technika a spoločenské vedy vo vzdelávaní na technických univerzitách [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác z medzinárodného kolokvia. Bratislava, SR, 30. 6. 2016. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2016, CD-ROM, s. 79-84. ISBN 978-80-227-4576-5. V*350/8/2016
Počet záznamov: 1