Počet záznamov: 1  

Korózne správanie chemicky a elektrochemicky vylúčeného niklu v umelom potnom elektrolyte

  1. ÁBEL, Maroš - ZEMANOVÁ, Matilda. Korózne správanie chemicky a elektrochemicky vylúčeného niklu v umelom potnom elektrolyte. In Chémia a technológie pre život. 18. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 9.11.2016 [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2016, CD-ROM, 87-88. ISBN 978-80-227-4628-1. C*2016/501
Počet záznamov: 1