Počet záznamov: 1  

Odstraňovanie aromatických zložiek benzínu z vôd kombinovanými procesmi s využitím ozónu

  1. ŠIMOVIČOVÁ, Katarína et al. Odstraňovanie aromatických zložiek benzínu z vôd kombinovanými procesmi s využitím ozónu. In Vodohospodársky spravodajca. Roč. 59, č. 3-4 (2016), s. 27-29. ISSN 0322-886X.
Počet záznamov: 1