Počet záznamov: 1  

Využitie procesu rekarbonizácie pri zabezpečení kvality pitnej vody

  1. LUPTÁKOVÁ, Anna - DERCO, Ján - MUNKA, Karol. Využitie procesu rekarbonizácie pri zabezpečení kvality pitnej vody. In Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody : zborník odborných prác z konferencie. 6. pokračovanie konferencií "Modernizácia a optimalizácia úpravní vôd v SR", Kúpele Nový Smokovec, SR, 27. - 28. 4. 2016. 1. vyd. Bratislava : VodaTím, 2016, S. 79-88. ISBN 978-80-971272-4-4. C*
Počet záznamov: 1