Počet záznamov: 1  

Slabé miesta vo zvyšovaní efektívnosti výrobných zariadení prostredníctvom TPM

  1. ČERVEŇAN, Andrej - ANTALA, Jozef. Slabé miesta vo zvyšovaní efektívnosti výrobných zariadení prostredníctvom TPM. In Národné fórum údržby 2017 : zborník prednášok zo 17. medzin.konf. Vysoké Tatry, 30.-31.5. 2017. 1. vyd. Bratislava : Slovenská spoločnosť údržby, 2017, S. 164-167. ISBN 978-80-554-1335-8.