Počet záznamov: 1  

Vysokorýchlostné obrábanie tenkostenných súčiastok

  1. ŠIMNA, Vladimír. Vysokorýchlostné obrábanie tenkostenných súčiastok. In Skúmanie vplyvu vybraných charakteristík procesu obrábania s využitím Hi-technológií obrábania na výslednú kvalitu obrábaných plôch a bezproblémovú montáž [elektronický zdroj] : zborník domácich recenzovaných prác. 1. vyd. Trnava : AlumniPress, 2017, CD-ROM, s. 33-41. ISBN 978-80-8096-244-9.
Počet záznamov: 1