Počet záznamov: 1  

Hardvérový kernel pre systémy reálneho času

  1. KOHÚTKA, Lukáš. Hardvérový kernel pre systémy reálneho času. In PAD 2017 : Počítačové architektury & diagnostika : Česko-slovenský seminár pre študentov doktorandského štúdia. Smolenice, Slovakia. September 6-8, 2017. 1. vyd. Bratislava : STU Scientific, 2017, S. 55-58. ISBN 978-80-972784-0-3. E*245/UEF/2017
Počet záznamov: 1