Počet záznamov: 1  

História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku

  1. PERNÝ, Milan (ed.) - VAJDA, Ján (ed.). História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku : Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Banská Štiavnica, Slovensko. 27.-28.9.2017. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2017. 268 s. ISBN 978-80-227-4730-1. E*308/UJFI/2017

Počet záznamov: 1