Počet záznamov: 1  

Hodnotenie majetkovej štruktúry z aspektu potrieb a zodpovednosti manažéra

  1. KAJANOVÁ, Jana. Hodnotenie majetkovej štruktúry z aspektu potrieb a zodpovednosti manažéra. In Aktuálne problémy humanitných a socioekonomických vied 12 : Zborník vedeckých prác Oddelenia chemických a potravinárskych technológií ÚM STU v Bratislave. Bratislava : Vydavateľstvo STU Bratislava, 2012, S.39-46. ISBN 978-80-227-3835-4.
Počet záznamov: 1