Počet záznamov: 1  

Zborník príspevkov a prednášok z odbornej konferencie pri príležitosti 25. výročia prevádzky Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros

  1. Zborník príspevkov a prednášok z odbornej konferencie pri príležitosti 25. výročia prevádzky Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros : Bratislava, SR, 24. 10. 2017. 1. vyd. Bratislava : Vodohospodárska výstavba, 2017. 77 s. ISBN 978-80-972845-3-4.

Počet záznamov: 1