Počet záznamov: 1  

Views of the Slovak economy in 2016

  1. Views of the Slovak economy in 2016 = Pohľady na ekonomiku Slovenska 2016. 1.vyd. Bratislava SSDS 2016. 95 s. ISBN 978-80-88946-71-7.

Počet záznamov: 1