Počet záznamov: 1  

Experimentálny akumulačný systém na báze stlačeného vzduchu

  1. PÍPA, Marek et al. Experimentálny akumulačný systém na báze stlačeného vzduchu. In Elektrotechnológia 2018 [elektronický zdroj] : Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Banská Štiavnica, Slovenská republika. 22.-24.5.2018. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2018, CD-ROM, S. 85-89. ISBN 978-80-227-4798-1. E*72/UEAE/2018
Počet záznamov: 1