Počet záznamov: 1  

Stavebníctvo a právne predpisy pre životné prostredie

  1. BARANOVÁ, Júlia. Stavebníctvo a právne predpisy pre životné prostredie. In Súčinnosť technických a spoločenských vied pri vzdelávaní na technických univerzitách [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác. Bratislava, SR, 28. 6. 2018. 1. vyd. Bratislava : Spektrum STU, 2018, CD ROM, s. 4-11. ISBN 978-80-227-4813-1. V*350/2/2018