Počet záznamov: 1  

Povrchové úpravy kovových substrátov v automobilovom priemysle

  1. GALICOVÁ, Tatiana - ZEMANOVÁ, Matilda. Povrchové úpravy kovových substrátov v automobilovom priemysle. In 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava [elektronický zdroj /]. 1. vyd. Bratislava : FCHPT STU v Bratislave, 2018, S. 65-66. ISBN 978-80-89597-99-4.
Počet záznamov: 1