Počet záznamov: 1  

STN EN ISO 29481-1 Informačné modely stavieb (BIM). Príručka na odovzdávanie informácií

  1. FUNTÍK, Tomáš (prekl.). STN EN ISO 29481-1 Informačné modely stavieb (BIM). Príručka na odovzdávanie informácií : Časť 1.: Metodika a formát (ISO 29481-1: 2016). 1. vyd. Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2018. 36 s. V*270/45/2018

Počet záznamov: 1