Počet záznamov: 1  

Významné faktory konkurencieschopnosti a ich vplyv na podnikateľské subjekty z územného a odvetvového hľadiska

  1. CHODASOVÁ, Zuzana (ed.) - KRÁLIK, Marián (ed.) - AGÓCSOVÁ, Ágnes (ed.). Významné faktory konkurencieschopnosti a ich vplyv na podnikateľské subjekty z územného a odvetvového hľadiska. 1.vyd. Brno Knowler 2018. 108 s. ISBN 978-80-905988-4-3.

Počet záznamov: 1