Počet záznamov: 1  

Možnosti merania inovačných výstupov

  1. CHAJDIAK, Jozef - GLATZ ( ĎURECHOVÁ), Mária - MIŠOTA, Branislav. Možnosti merania inovačných výstupov = Options for measuring innovative outputs. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 [elektronický zdroj] : International scientific conference 16th-17th May 2018, Bratislava. 1. vyd. Bratislava : Ekonóm, 2018, S.189-196. ISBN 978-80-225-4536-5.