Počet záznamov: 1  

Spájkovacia zliatina

  1. KOSTOLNÝ, Igor - KOLEŇÁK, Roman. Spájkovacia zliatina : prihláška úžitkového vzoru č. 236-2018, dátum podania prihlášky: 20.12.2018, dátum zverejnenia: 06.05.2019, Vestník ÚPV SR č. 05/2019 , stav: zapísaný, platný úžitkový vzor č. 8577, dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 02.10.2019, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 02.10.2019, Vestník ÚPV SR č. 10/2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 5 s. Dostupné na internete: <https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/236-2018>

Počet záznamov: 1