Počet záznamov: 1  

Architektúra novovekých františkánskych kláštorov na Slovensku v 17. a 18. storočí

  1. KVASNICOVÁ, Magdaléna. Architektúra novovekých františkánskych kláštorov na Slovensku v 17. a 18. storočí. In Architektúra kláštorov a rehoľných domov na Slovensku : Dejiny a pamiatková ochrana. 2. rozšírené vydanie. Bratislava : SPEKTRUM STU, 2018, S. 190-218. ISBN 978-80-227-4876-6.
Počet záznamov: 1