Počet záznamov: 1  

Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku

  1. HUDEC, Pavol (ed.) et al. Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku : Zborník príspevkov. 1. vyd. Bratislava, FCHPT STU, 2019. 94 s. ISBN 978-80-8208-013-4.

Počet záznamov: 1