Počet záznamov: 1  

Prípravok na úpravu koncov rúr pred ťahaním

  1. MARTINKOVIČ, Maroš - GÖRÖG, Augustín. Prípravok na úpravu koncov rúr pred ťahaním : prihláška úžitkového vzoru č. 223-2018, dátum podania prihlášky: 06.12.2018, dátum zverejnenia prihlášky: 02.04.2019, Vestník ÚPV SR č. 04/2019 , stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8536, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 03.09. 2019, Vestník ÚPV SR č. 09/2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 7 s. Dostupné na internete: <https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/223-2018>

Počet záznamov: 1