Počet záznamov: 1  

The ApiHouse experimental chamber

  1. VARGA, Tibor - MACHÁČOVÁ, Klára - UHRÍK, Martin. The ApiHouse experimental chamber = Experimentálny objekt ApiHouse. In Rural Buildings in European Regions RUBER 2019. Architectura - Construction - Technology - Safety - Logistics / Vidiecke stavby v európskych regiónoch RUBER 2019. Architektúra - konštrukcie - technológie - bezpečnosť - logistika [elektronický zdroj] [elektronický zdroj] : Zborník recenzovaných vedeckých prác/Anthology of reviewed scientific papers. 10 September 2019. Nitra, Slovakia. 1. vyd. Nitra, Slovakia : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019, S. 67-72. ISBN 978-80-552-2068-0.
Počet záznamov: 1