Počet záznamov: 1  

Alternatívne technologické prístupy aplikované v súčasnom proenvironmentálne orientovanom priemysle

  1. RUSKO, Miroslav et al. Alternatívne technologické prístupy aplikované v súčasnom proenvironmentálne orientovanom priemysle. In Integrovaná bezpečnosť prostredia 2018 : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 13. 9. 2018, Rajec - Lietavská Svinná, SR. 1. vyd. Žilina : Strix, 2018, S. 120-124. ISBN 978-80-89753-27-7.
Počet záznamov: 1