Počet záznamov: 1  

Propagácia a podpora environmentálne vhodných výrobkov ako dôležitá proenvironmentálna aktivita

  1. RUSKO, Miroslav - KOLLÁR, Vojtech. Propagácia a podpora environmentálne vhodných výrobkov ako dôležitá proenvironmentálna aktivita. In Globálne existenciálne riziká 2018 : recenzovaný zborník z VIII. medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava , 5. 12. 2018. 1. vyd. Žilina : Strix, 2018, S. 108-122. ISBN 978-80-89753-26-0.
Počet záznamov: 1