Počet záznamov: 1  

Prípravok na ustavenie a polohovanie súčiastky určenej na meranie mikrogeometrie povrchu

  1. MORAVČÍKOVÁ, Jana et al. Prípravok na ustavenie a polohovanie súčiastky určenej na meranie mikrogeometrie povrchu: prihláška úžitkového vzoru č. 176-2019, dátum podania prihlášky: 27.11.2019, dátum zverejnenia prihlášky: 02.04.2020, Vestník ÚPV SR č. 04/2020 , stav: zapísaný úžitkový vzor č. 8880, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 03.09.2020, Vestník ÚPV SR č. 09/2020. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 7 s. Dostupné na internete: <https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/176-2019>

Počet záznamov: 1