Počet záznamov: 1  

Advances in Environmental Engineering (AEE2019)

  1. Advances in Environmental Engineering (AEE2019) [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bristol : IOP Publishing, 2020. online. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, volume 444. Dostupné na internete: <https://iopscience.iop.org/issue/1755-1315/444/1> ISSN 1755-1307.

Počet záznamov: 1