Počet záznamov: 1  

Nadstavbový modul na polohovanie rotačných drážkovaných a ozubených komponentov pri meraní drsnosti povrchu

  1. MORAVČÍKOVÁ, Jana - ŠEDOVIČ, Viliam - KOLEŇÁK, Roman. Nadstavbový modul na polohovanie rotačných drážkovaných a ozubených komponentov pri meraní drsnosti povrchu : patentová prihláška 63-2020, dátum podania prihlášky: 17.6.2020, stav: zverejnená patentová prihláška, dátum zverejnenia prihlášky: 13.01.2021, Vestník ÚPV SR č. 1/2021. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2021. 7 s. Dostupné na internete: <https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/63-2020>

Počet záznamov: 1