Počet záznamov: 1  

Nadstavbový modul na ustavenie a polohovanie rotačných komponentov s malým priemerom počas kontroly mikrogeometrie povrchu

  1. MORAVČÍKOVÁ, Jana - ŠEDOVIČ, Viliam - KOLEŇÁK, Roman. Nadstavbový modul na ustavenie a polohovanie rotačných komponentov s malým priemerom počas kontroly mikrogeometrie povrchu : prihláška úžitkového vzoru č. 110-2020, dátum podania prihlášky: 17.6.2020, stav: zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia prihlášky: 03.11.2020, Vestník ÚPV SR č. 11/2020. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 7 s. Dostupné na internete: <https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/110-2020>

Počet záznamov: 1