Počet záznamov: 1  

Nadstavbový modul na nastavenie a polohovanie rotačných komponentov s malým priemerom počas kontroly mikrogeometrie povrchu

  1. MORAVČÍKOVÁ, Jana - ŠEDOVIČ, Viliam - KOLEŇÁK, Roman. Nadstavbový modul na nastavenie a polohovanie rotačných komponentov s malým priemerom počas kontroly mikrogeometrie povrchu : patentová prihláška č. 62-2020, dátum podania prihlášky: 17.6.2020, stav: zverejnená patentová prihláška, dátum zverejnenia prihlášky: 27.01.2021, Vestník ÚPV SR č. 02/2021. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2021. 7s. Dostupné na internete: <https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/62-2020>

Počet záznamov: 1