Počet záznamov: 1  

Prípravok na úpravu koncov rúr pred ťahaním

  1. MARTINKOVIČ, Maroš - GÖRÖG, Augustín. Prípravok na úpravu koncov rúr pred ťahaním : prihláška patentu č. 142-2018, dátum podania prihlášky: 06.12.2018, stav: zverejnená patentová prihláška, dátum zverejnenia prihlášky: 01.07.2020, Vestník ÚPV SR č. 07/2020. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 7 s. Dostupné na internete: <https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/142-2018>

Počet záznamov: 1