Počet záznamov: 1  

Processes of spatial perception and orientation in unknown architectural environment

  1. KACEJ, Michal - ČEREŠŇOVÁ, Zuzana. Processes of spatial perception and orientation in unknown architectural environment = Procesy priestorového vnímania a orientácie v neznámom architektonickom prostredí. In Architecture in Perspective 2020. Proceedings of the International Conference : 14-15 October 2020 Ostrava, Czech republic = Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava : Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2020, S. 354-356. ISBN 978-80-248-4450-3.
Počet záznamov: 1