Počet záznamov: 1  

Hodnotenie kvality povrchovej úpravy – Metal Antik na dlhodobo exponovaných vzorkách

  1. KOŠŤÚR, Roman - ZEMANOVÁ, Matilda. Hodnotenie kvality povrchovej úpravy – Metal Antik na dlhodobo exponovaných vzorkách. In Chémia a technológie pre život : 22. celoslovenská študentská vedecká konferencia. prvé. Bratislava : Slovenská chemická knižnica, 2020, S. 51-52. ISBN 978-80-8208-042-4.
Počet záznamov: 1