Počet záznamov: 1  

Ni a Ni-W povlaky ako katalyzátory pre zero-gap alkalickú elektrolýzu vody

  1. ZÁCHENSKÁ, Jana - ZEMANOVÁ, Matilda. Ni a Ni-W povlaky ako katalyzátory pre zero-gap alkalickú elektrolýzu vody. In Chémia a technológie pre život : 22. celoslovenská študentská vedecká konferencia. prvé. Bratislava : Slovenská chemická knižnica, 2020, S. 55-56. ISBN 978-80-8208-042-4.
Počet záznamov: 1