Počet záznamov: 1  

Vežový vodojem - význam, funkcia, typológia, architektúra

  1. ILKOVIČ, Ján. Vežový vodojem - význam, funkcia, typológia, architektúra. In Vežový vodojem [elektronický zdroj] : (zborník prác). 1. vydanie. Bratislava : Spektrum STU, 2020, S. 4-8. ISBN 978-80-227-5065-3.
Počet záznamov: 1