Počet záznamov: 1  

Potreba aplikácie univerzálneho navrhovania v historickom prostredí z pohľadu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím

  1. POLOMOVÁ, Beata - MACHÁČOVÁ, Klára - VARGA, Tibor. Potreba aplikácie univerzálneho navrhovania v historickom prostredí z pohľadu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. In Bardkontakt 2020 : Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou : Ochrana pamiatok na križovatke perspektív - kontexty, perspektívy, limity ochrany pamiatok v zrkadle skúseností lokalít svetového dedičstva UNESCO / 13. november 2020, Bardejov. 1. vydanie. Bardejov : Mesto Bardejov, 2020, S. 159-169. ISBN 978-80-570-2271-8.
Počet záznamov: 1