Počet záznamov: 1  

Stredoveká architektúra a umenie v kontexte európskeho vývoja

  1. LUKÁČOVÁ, Elena. Stredoveká architektúra a umenie v kontexte európskeho vývoja. In ALFA : architektonické listy. roč.8, č.3/A (2004), s.17-26. ISSN 1335-2679. A*
Počet záznamov: 1