Počet záznamov: 1  

Rekonštrukcie a prestavba budov I. diel = Reconstruction and Renovation of Buildings. First Part

  1. Rekonštrukcie a prestavba budov I. diel = Reconstruction and Renovation of Buildings. First Part : zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 8.12.2003 v Bratislave = proceedings from the international scientific conference held on 8 December 2003 in Bratislava. Bratislava : FA STU , 2003. 132 s. ISBN 80-227-1990-0.

Počet záznamov: 1