Počet záznamov: 1  

Metodologická diferenciácia a integrácia vied o výchove. Methodical differention and integration of learning about education

  1. KONČAL, Viliam. Metodologická diferenciácia a integrácia vied o výchove. Methodical differention and integration of learning about education. In CO-MAT-TECH 2000 : 8. medzinárodná vedecká konferencia. Časť 5.: Humanitné a spoločenské vedy v technike. Bratislava : STU v Bratislave, 2000, s.55-60. ISBN 80-227-1413-5. M*
Počet záznamov: 1