Počet záznamov: 1  

Quo vadis vysokoškolský učiteľ?

  1. Quo vadis vysokoškolský učiteľ? : Zborník referátov z vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou, Trnava 1.12.2005. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2006. ISBN 80-89220-37-1.

Počet záznamov: 1