Počet záznamov: 1  

Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2005

  1. GOJDIČ, Ivan (zost.) - ZVEDELOVÁ, Kristína (zost.). Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2005 : vedecká konferencia, konaná 26.-27.októbra 2005 v Trnave. Trnava : Trnavská univerzita, 2006. 198 s. ISBN 80-8082-084-8.

Počet záznamov: 1